Rada Osiedla Stary Fordon

Rada Osiedla Stary Fordon jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Bydgoszczy.

Rada Osiedla Stary Fordon powstała w 1991 roku ( Uchwała Nr XX/200/91 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1991 r. )
Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość i zaspokajanie potrzeb wspólnoty jego mieszkańców i współpraca w tym zakresie z samorządem miasta.
Do zakresu działań samorządu osiedla należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym , nie zastrzeżone ustawami, Statutem Miasta Bydgoszczy lub uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów.
Do zadań Rady Osiedla Stary Fordon w szczególności należy:
 • konsultacje i opiniowanie przekazanych przez organ Miasta istotnych dla osiedla decyzji, zamierzeń i działań;
 • chroni jego środowisko naturalne i kulturowe;
 • zgłasza wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla;
 • wspieranie i pobudzanie życia społecznego i kulturalnego w osiedlu;
 • popieranie i pobudzanie samopomocy społecznej;
 • współdziałanie z Policją, Strażą Miejską i innymi służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku w osiedlu;
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, służb zdrowia i pomocy społecznej;
 • współdziałanie z administracją i właścicielami budynków i innych nieruchomości na terenie osiedla;
 • wspieranie i inicjowanie działań służącym osiedlowej społeczności i jej integracji;
 • reprezentowanie interesów społeczności mieszkańców wobec administracji samorządowej i państwowej administracji oraz innych podmiotów;
 • realizowanie zadań przejętych od Miasta i gospodarowanie przekazanym mieniem;
 • współpracowanie z radnymi danego okręgu wyborczego;
 • opiniowanie propozycji zmian nazewnictwa ulic, placów, skwerów itp.;
Na wniosek samorządu osiedla lub z własnej inicjatywy za jego zgodą Miasto może przekazać realizację zadań własnych, w sprawach nie zastrzeżonych ustawami. Może też oddać do dyspozycji część mienia komunalnego znajdującego się w obszarze osiedla ( decyzja podejmowana odrębną uchwałą Rady Miasta).

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij