Komisje rady

Komisja Kultury i Oświaty
Hanna Kasica – przewodnicząca,
Maria Gałęska
Mirosław Musiał
Jolanta Urbaniak
Beata Racka-Kubiak
Małgorzata Sikorska
Renata Kwapiszewska
Andrzej Sikorski
Jarosław Kubiak

Komisja Gospodarki Komunalnej
Tadeusz Podlewski – po. przewodniczącego
Mirosław Ługowski,
Andrzej Sikorski,
Małgorzata Sikorska,
Janusz Tobiasz,
Jurand Płóciennik

Komisja Opieki Społecznej
Maria Gałęska – przewodnicząca,
Mirosława Musiał,
Beata Racka-Kubiak,
Lucyna Wilczyńska,
Janusz Tobiasz

Komisja Sportu
Beata Racka-Kubiak – przewodnicząca,
Maria Gałęska,
Jolanta Urbaniak,
Mirosław Ługowski,
Lucyna Wilczyńska,
Jurand Płóciennik,
Jarosław Kubiak

Komisja Rewizyjna
Janusz Tobiasz – przewodniczący
Renata Kwapiszewska
Mirosław Ługowski