Komisje rady

Kadencja 2018-2022

Komisja Kultury , Oświaty i Sportu
Jarosław Kubiak – przewodniczący,
Magdalena Adamska,
Małgorzata Drążdzewska,
Maria Gałęska,
Beata Racka-Kubiak,
Jędrzej Skupsz,
Krystyna Starczewska,
Aneta Szydłowska

Komisja Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa 
Andrzej Cieślik – przewodniczący
Krzysztof Bujak,
Mariusz Krywanosów,
Jędrzej Skupsz,
Krystyna Starczewska

Komisja Opieki Społecznej
Maria Gałęska – przewodnicząca,
Bożena Jopek,
Anna Landowska,
Jolanta Mazurkiewicz,
Beata Racka-Kubiak

Komisja Rewizyjna