zarząd rady osiedla

Przewodniczący – Jarosław Kubiak

Z-ca Przewodniczącego – Maria Gałęska

Członek Zarządu – Lucyna Wilczyńska

Członek Zarządu – Beata Racka-Kubiak

Członek Zarządu – Tadeusz Podlewski

Skarbnik –

Sekretarz – Hanna Kasica