Dyżury

Dyżury Rady Osiedla Stary Fordon odbywają się w każdy wtorek od godz. 18 do 19 w siedzibie przy ul. Rynek 6

W związku z zakończeniem działalności obecnej kadencji rady osiedla, do czasu ukonstytuowania się nowej rady dyżury zostają odwołane

w pilnych sprawach można się kontaktować
pod nr 660-794-350 i mailowo: staryfordon@wp.pl