Rada Osiedla Stary Fordon

Rada Osiedla Stary Fordon jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Bydgoszczy.