Miesięczne archiwum: Październik 2017

Mieszkańcy wybrali nową radę

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego mieszkańcy wybrali 15-osobową radę osiedla na kadencję 2017-2021. W jej składzie znaleźli się: Magdalena Adamska, Krzysztof Bujak, Andrzej Cieślik, Małgorzata Drzążdzewska, Maria Gałęska, Bożena Jopek, Hanna Kasica, Mariusz Krywanosów, Jarosław Kubiak, Anna Landowska, Jolanta Mazurkiewicz, Beata Racka-Kubiak, Jędrzej Skupsz, Krystyna Starczewska, Aneta Szydłowska.

Do czasu ukonstytuowania się nowej rady, które nastąpi na początku stycznia 2018 roku, zgodnie ze statutem działa zarząd poprzedniej kadencji.

staryfordon